eŁAWKA - zdalne usługi edukacyjne.

eŁawka to zajęcia z dedykowanym lektorem prowadzącym zajęcia na różnym poziomie, dostosowanym do umiejętności oraz wymagań osoby realizującej kurs, a także różnorodnych zagadnień merytorycznych (bloków tematycznych). Dzięki nieograniczonemu dostępowi do platformy uprawniony poza wyznaczonymi godzinami lekcji w ramach danego języka – otrzymuje możliwość doskonalenia umiejętności z zakresu - słownictwa, czytania, pisania, słuchania, gramatyki i wymowy dzięki dostępnym materiałom i nagraniom z odbytych lekcji.
eŁawka to również:
  • • Możliwość wyboru pakietu usługi umożliwiającego dostęp do nauki jednego lub kilku języków;
  • • Niezależnie od posiadanych kompetencji językowych każdy słuchacz może liczyć na elastyczny program nauki online;
  • • Dostęp do materiałów z zakresu każdej przeprowadzonej lekcji;
  • • Nauka w grupach;
  • • Możliwość nauki podczas wakacji, delegacji, czy w domu;
  • • eŁawka, to efektywne połączenie zajęć z lektorem i samodzielnej nauki na platformie w ramach dostępu do wcześniejszych lekcji;
  • • 45 minutowe, wygodne i profesjonalne zajęcia z wykwalifikowanym lektorem.


Pakiety
Dokumenty Wzór umowy